zespol


wojcickiProfesor Maciej Wójcicki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie w 1992 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, kierowanej wówczas przez prof. Stanisława Zielińskiego – pioniera transplantacji wątroby w Polsce. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie pracy pt. „Wpływ doświadczalnej cholestazy zewnątrzwątrobowej na wchłanianie, dystrybucję i eliminację digoksyny” (1995 r.). Do 1999 r. asystent Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. Specjalizacje: chirurgia ogólna – egzamin zdany z wyróżnieniem w 1999 r., transplantologia kliniczna – 2003 r. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Krytyczna analiza powikłań żółciowych po transplantacji całego narządu wątroby i graftu dzielonego”. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1999-2001 odbył 2-letnie szkolenie specjalistyczne w chirurgii wątroby, trzustki i transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Wątroby, Trzustki, Dróg Żółciowych i Transplantacji Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Groningen w Holandii. Po powrocie do kraju w 2001 roku, rozpoczął pracę jako chirurg i kierownik zespołu transplantacji wątroby w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Pierwsze przeszczepienia wątroby w stworzonym od podstaw programie transplantacji wątroby w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, prof. Wójcicki podsumował w publikacji: „Early Results of a New Liver Transplant Program in Szczecin, Poland” (Wójcicki M. i wsp., Ann Transplant 2003). Kolejne i liczne publikacje z zakresu chirurgii hepatobiliarnej i transplantacji wątroby dotyczyły m.in. techniki chirurgicznej leczenia raka trzustki, przewlekłego zapalenia trzustki, uszkodzeń dróg żółciowych oraz przeszczepiania wątroby techniką Piggy-Back (ok. 360 transplantacji w latach 2002-2012) w kierowanym wówczas przez prof. Wójcickiego ośrodku.

Profesor Wójcicki dwukrotnie (2003 r. i 2011 r.) otrzymał nagrodę Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów (ESOT Short Stay and Study grant). W ramach przyznanych grantów, odbył kolejne, kilkumiesięczne staże szkoleniowe w ośrodkach przeszczepiania wątroby: Liver and Hepatobilairy Unit, Queen Elizabeth Hospital w Birmingham w Wielkiej Brytanii (2003 r.) oraz w zakresie transplantacji wątroby od dawcy żywego w Ośrodku Transplantacji Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego w Ghent w Belgii (2011) oraz w Instytucie Transplantacji Wątroby w Malatyi w Turcji (2012).

W latach 2013 – 2014 pracował jako chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Ośrodku  Transplantacji Narządów w Leiden University Medical Center w Leiden w Holandii. W latach 2015-2016 był ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od września 2016 r. pracuje w Klinice Hepatologii, Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.