kloiniczna

Kolejne spotkanie ośrodków zrzeszonych w ramach Europejskiej Siecie Referencyjnej (ERN Rare Liver) odbyło się 2-3 września 2019 roku w Hamburgu (Niemcy).

Podczas spotkania utworzono grupy robocze, które skupią się na tematach związanych z diagnostyką, leczeniem,

jakością życia, czy perspektywą pacjentów. Liderem grupy zajmującej się badaniem jakości życia u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby jest prof. Piotr Milkiewicz, Kierownik Kliniki, który
odpowiedzialny jest za koordynację 2 międzynarodowych projektów w tym zakresie.

W spotkaniu, jako reprezentanci Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych uczestniczyli prof. Piotr Milkiewicz oraz lek. Maciej Janik.