kloiniczna

W dniach 1-2 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie międzynarodowej grupy dotyczącej autoimmunologicznego zapalenia wątroby (IAIHG).

Podczas spotkania przedstawiono najnowsze wyniki badań naukowych, wstępne wyniki badań które są w toku oraz skupiono się na kilku istotnych
obszarach, w tym diagnostyce AIH oraz standardach farmakoterapii. Podczas warsztatów prof. Piotr Milkiewicz przedstawił wykład pt. „Quality of Life in AIH: emerging issues” w którym skupił się na dwóch ważnych aspektach związanych z leczeniem pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby. Jest to z jednej strony jakość i komfort życia ich życia, a z drugiej praktycznie niepoznany w tym schorzeniu obszar jakim jest „compliance” czyli stosowanie się pacjentów do zaleceń dotyczących farmakoterapii. Jest to zagadnienie o olbrzymiej wadze, szczególnie w chorobach w których stosowane leki indukują bardzo niekorzystne objawy uboczne co sprawia , że wielu pacjentów zaprzestaje ich stosowania.

W spotkaniu, jako reprezentanci Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych uczestniczyli prof. Piotr Milkiewicz, dr hab. Joanna Raszeja-Wyszomirska oraz lek. Maciej Janik.