kloiniczna

 Kolejne spotkanie Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych ds. Rzadkich Chorób Wątroby (ERN Rare-Liver) odbyło się na przełomie stycznia i lutego 2019 roku w Hamburgu w Niemczech. Gospodarzem spotkania był prof. Ansgar Lohse, obecny koordynator ERN Rare-Liver. Klinikę Hepatologii i Chorób Wewnętrznych reprezentowali prof. Piotr Milkiewicz oraz lek. Maciej Janik. 

Dwudniowe obrady poświęcone były m. in. usprawnieniu współpracy w ramach sieci, w tym szczególnie dotyczyły aspektu konsultacji pacjentów o trudnym, nietypowym przebiegu choroby. Aktualnie wdrożone rozwiązania umożliwiają sprawne konsultowanie pacjentów między ośrodkami zrzeszonymi w sieci, co daje realną możliwość uzyskania opinii światowych ekspertów dotyczących postępowania w konkretnych przypadkach. Powołano również Grupę Roboczą (task force), która będzie koordynować działania  z zakresu jakości życia i symtomatologii w rzadkich chorobach wątroby. Rolę Przewodniczącego tej grupy powierzono prof. Piotrowi Milkiewiczowi. Kolejnym istotnym punktem obrad były spotkania w zespołach tematycznych, podczas których ustalano agendę ERN dotyczącą rzadkich chorób naczyniowych wątroby oraz opieki pediatrycznej, a także ustalono konsensus dotyczący III linii leczenia autoimmunologicznego zapalenia wątroby. 
 
Kolejne spotkanie zaplanowano w II połowie 2019 roku.
Group photo ERN meeting Hamburg correctedhamburg