kloiniczna

W dniu 13 stycznia 2022 roku lek. Maciej Janik obronił z wyróżnieniem rozprawę na stopień doktora nauk medycznych pod tytułem "Nieinwazyjne metody oceny progresji autoimmunologicznego zapalenia wątroby" przed Radą Dyscyplin Nauk Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Promotorem rozprawy była dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska.
 
Rozprawa złożona była z cyklu czterech publikacji w których dr n. med. Maciej Janik był pierwszym autorem, a łączny impact factor prezentowanego w ramach rozprawy cyklu publikacji wyniósł ok. 30 punktów. Wszystkie projekty realizowane były w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, a obroniony doktorat jest pierwszym doktoratem realizowanym w naszej Klinice. Gratulujemy
!