kloiniczna

Kilka tygodni temu, nakładem prestiżowego wydawnictwa Wiley Blackwell ukazał się podręcznik „Autoimmune Liver Disease: Management and Clinical Practice”, który w kompleksowy sposób podsumowuje aktualną wiedzę na temat diagnostyki i leczenia schorzeń wątroby o podłożu autoimmunologicznym.

Dwaj wybitny brytyjscy hepatolodzy, prof. James Neuberger oraz prof. Gideon M. Hirschfield zaprosili do współpracy przy powstaniu tego podręcznika wąską grupę ekspertów z całego świata. W tym gronie znaleźli się również prof. Piotr Milkiewicz i dr hab. Ewa Wunsch (Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM i Pracownia Medycyny Translacyjnej PUM). Polscy autorzy przygotowali rozdział szczegółowo analizujący współwystępowanie różnych schorzeń o podłożu autoimmunologicznym oraz wpływ tego zjawiska na przebieg choroby wątroby i rokowanie.

Zaproszenie do współtworzenia tego podręcznika w towarzystwie wiodących, światowych autorytetów to oczywiście wielkie wyróżnienie – mówi prof. Milkiewicz. Choroby autoimmunologiczne dość często nazywa się chorobami z autoagresji. Co to oznacza? Otóż w chorobach tych układ odpornościowy, którego zadaniem jest to, aby bronić nas na przykład przed różnymi infekcjami wymyka się niejako spod kontroli i zaczyna atakować różne narządy. Na przykład wątrobę, ale proces chorobowy o tym samym tle może równocześnie obejmować również tarczycę, nerki, płuca czy jelito. Sprawia to, że leczenie pacjenta może stać się prawdziwym wyzwaniem. Wspólnie z Panią Docent Ewą Wunsch w systematyczny sposób opisaliśmy zależności jakie występują pomiędzy kilkoma chorobami z autoagresji, które mogą wystąpić u tego samego pacjenta oraz jakie może to mieć implikacje zarówno w diagnostyce jak i leczeniu.

 autoimmune