pacjenci

Nasi naukowcy zastosują nowatorski model edukacji pacjentów przez osoby cierpiące na tę samą chorobę. Następnie sprawdzą, czy takie wsparcie przynosi pacjentom z rzadkimi schorzeniami wątroby wymierne korzyści, czyli złagodzenie objawów upośledzających jakość życia takich jak stany lękowe, depresyjne, czy przewlekłe zmęczenie.

 Projekt zatytułowany: „Poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem u pacjentów z rzadkimi autoimmunologicznymi chorobami wątroby poprzez wsparcie udzielane przez osoby cierpiące na to samo schorzenie: międzynarodowe hybrydowe badanie efektywności” został zakwalifikowany do finansowania przez European Joint Program on Rare Diseases  (EJP RD). Projekty finansowane przez EJP RD cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej edycji zgłoszono około 300 wniosków, z których do finansowania zakwalifikowano zaledwie 20. Badanie będzie realizowane w prowadzonym przez prof. Piotra Milkiewicza Centrum Leczenia Chorób Rzadkich Wątroby przy Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

Więcej informacji na stronie uczelni:

https://www.wum.edu.pl/node/16622