pacjenci

Informacje dla pacjentów

Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych (ang. PSC) uważane jest najczęściej za chorobę młodych mężczyzn. Pomimo tej powszechnej opinii choroba dotyka również wielu kobiet i często rozpoznawana jest w okresie w którym pacjentki mogą zajść w ciążę. W naturalny sposób wraz z rozpoznaniem PSC pojawia się wiele obaw i wątpliwości dotyczących przyszłego macierzyństwa. Zespół naszej Kliniki opublikował artykuł w którym analizowaliśmy przebieg ciąży u naszych pacjentek z PSC. Pozwala on, przynajmniej częściowo, odpowiedzieć na nurtujące młode pacjentki pytania.

Nasi naukowcy zastosują nowatorski model edukacji pacjentów przez osoby cierpiące na tę samą chorobę. Następnie sprawdzą, czy takie wsparcie przynosi pacjentom z rzadkimi schorzeniami wątroby wymierne korzyści, czyli złagodzenie objawów upośledzających jakość życia takich jak stany lękowe, depresyjne, czy przewlekłe zmęczenie.

20 maja Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów grantowych w programach Opus,
Sonata i Preludium Bis. W tym ostatnim, w panelu NZ5, najwyższe noty, dające pierwsze miejsce w
rankingu zdobył projekt prof. Piotra Milkiewicza z Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM
zatytułowany „Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosyl-l-metioniny u
pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)”
PSC jest mało poznaną, rzadką chorobą o nieprzewidywalnym przebiegu, mogącą dramatycznie
pogorszyć jakość życia osób nią dotkniętych. Wielu chorych wymaga transplantacji wątroby jako
ostatecznego, ratującego życie leczenia, ale u części pacjentów choroba nawraca po przeszczepieniu.
Dodatkowo, PSC obarczone jest zwiększonym ryzykiem raka dróg żółciowych, groźnego nowotworu o
niepomyślnym rokowaniu.
Cieszę się , że recenzenci NCN wśród których jest 2 ekspertów z Polski i aż 5 z zagranicy tak wysoko
ocenili nasz projekt. - mówi prof. Milkiewicz. Badanie przeprowadzone będzie w naszej Klinice, a
analizy molekularne wykonane między innymi w Laboratorium Prof. Oliviera Barbiera na
Uniwersytecie Quebec w Kanadzie z którym współpracuję od wielu lat. Mam nadzieję, że ten projekt
przybliży nas do zrozumienia istoty tej rzadkiej choroby a w przyszłości przyczyni się do bardziej
skutecznego jej leczenia.

 
O przebiegu infekcji COVID-19 u pacjentów z chorobami wątroby oraz zaleceniach specjalistów odnośnie do szczepień rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Milkiewiczem na łamach Pulsu Medycyny
 
https://pulsmedycyny.pl/pacjenci-z-chorobami-watroby-powinni-sie-szczepic-przeciw-covid-19-1113229

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w odniesieniu do szczepień anty-SARS-CoV-2 (przeciwko COVID-19) <Link