pacjenci

Informacje dla pacjentów

Nasi naukowcy zastosują nowatorski model edukacji pacjentów przez osoby cierpiące na tę samą chorobę. Następnie sprawdzą, czy takie wsparcie przynosi pacjentom z rzadkimi schorzeniami wątroby wymierne korzyści, czyli złagodzenie objawów upośledzających jakość życia takich jak stany lękowe, depresyjne, czy przewlekłe zmęczenie.

20 maja Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów grantowych w programach Opus,
Sonata i Preludium Bis. W tym ostatnim, w panelu NZ5, najwyższe noty, dające pierwsze miejsce w
rankingu zdobył projekt prof. Piotra Milkiewicza z Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM
zatytułowany „Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosyl-l-metioniny u
pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)”
PSC jest mało poznaną, rzadką chorobą o nieprzewidywalnym przebiegu, mogącą dramatycznie
pogorszyć jakość życia osób nią dotkniętych. Wielu chorych wymaga transplantacji wątroby jako
ostatecznego, ratującego życie leczenia, ale u części pacjentów choroba nawraca po przeszczepieniu.
Dodatkowo, PSC obarczone jest zwiększonym ryzykiem raka dróg żółciowych, groźnego nowotworu o
niepomyślnym rokowaniu.
Cieszę się , że recenzenci NCN wśród których jest 2 ekspertów z Polski i aż 5 z zagranicy tak wysoko
ocenili nasz projekt. - mówi prof. Milkiewicz. Badanie przeprowadzone będzie w naszej Klinice, a
analizy molekularne wykonane między innymi w Laboratorium Prof. Oliviera Barbiera na
Uniwersytecie Quebec w Kanadzie z którym współpracuję od wielu lat. Mam nadzieję, że ten projekt
przybliży nas do zrozumienia istoty tej rzadkiej choroby a w przyszłości przyczyni się do bardziej
skutecznego jej leczenia.

 
O przebiegu infekcji COVID-19 u pacjentów z chorobami wątroby oraz zaleceniach specjalistów odnośnie do szczepień rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Milkiewiczem na łamach Pulsu Medycyny
 
https://pulsmedycyny.pl/pacjenci-z-chorobami-watroby-powinni-sie-szczepic-przeciw-covid-19-1113229

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w odniesieniu do szczepień anty-SARS-CoV-2 (przeciwko COVID-19) <Link

 

 

W pismie "Sztuka Leczenia" ukazała się recenzja naszego poradnika dla pacjentów (w załączeniu). Autor jest profesor Marek Motyka.