kloiniczna

Klinika dysponuje 43 łóżkowym oddziałem klinicznym zlokalizowanym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowo, w ramach działalności ambulatoryjnej lekarze jednostki wykonują rocznie około 6.000 konsultacji w ramach Poradni Transplantacyjnej CSK WUM. W Klinice realizowany jest również Program Lekowy Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby. W roku 2017 Klinika została włączona do sieci europejskich środków referencyjnych w zakresie rzadkich chorób wątroby (European Reference Network – ERN – Rare Liver). Podstawowy profil działalności klinicznej obejmuje:

1. Przygotowanie do przeszczepienia wątroby pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby
2. Hepatologiczną opiekę okołooperacyjną i leczenie po przeszczepieniu wątroby
3. Diagnostykę i leczenie pacjentów z różnymi chorobami wątroby ze szczególnym uwzględnieniem:
    o Marskości wątroby o różnym podłożu
    o Chorób autoimmunologicznych i/lub przebiegających z upośledzeniem odpływu żółci (cholestazą):
         - Pierwotna marskość żółciowa
         - Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych
         - Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
         - Inne rzadkie choroby wątroby przebiegające ze świądem skóry i nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych
    o Chorób wątroby w przebiegu zaburzeń metabolicznych
         - stłuszczeniowa choroba wątroby
         - choroba Wilsona
        - hemochromatoza
4. Diagnostykę i leczenie pacjentów z różnymi schorzeniami internistycznymi