publikacje

IV rok Oddział Nauczania w Języku Angielskim, II Wydział Lekarski – chirurgia ogólna

IV rok Oddział Nauczania w Języku Angielskim, II Wydział Lekarski – choroby wewnętrzne – gastroenterologia