publikacje

Plan zajęć studentów VI rok , grupa 3 (11.01.2021 - 26.02.2021)

1. Zajęcia praktyczne będą skumulowane do 6 dni w trakcie całego bloku, ale z
wydłużonym czasem trwania t.zn. od godz 7.30 do 13.00
2. Dwa pozostałe dni przeznaczone zostaną na zajęcia w CSM (18.01.2021) oraz na
zaliczenie
3. Zajęcia będą odbywać się w systemie po 2 studentów na asystenta (proszę o wpisanie
nazwisk w załączonej tabeli)
4. Seminaria będą odbywać się tylko on-line (plan seminariów w załączeniu)
5. Dodatkowo studenci będą zobowiązani do przygotowania prezentacji (15 min.
maksymalnie do 25 slajdów) na jeden z zaproponowanych lub wybranych przez
studenta tematów (lista tematów w załączeniu). Przedstawianie prezentacji
rozpocznie się od 2 tygodnia zajęć, tak aby studenci mieli czas na przygotowanie.
6. Seminaria i prezentacje będą odbywać się o godz 14.00
7. W razie pytań dotyczących logistyki w tygodniu przed zajęciami należy kontaktować
się dr Maciejem Janikiem

 

PLAN SEMINARIÓW (godz. 14.00 on-line) dla VI ROKU styczeń-luty 2021

I tydzień (11.01-15.01.2021)

Poniedziałek Pacjent z bólem brzucha - M. Wójcicki

Pacjent z zaburzeniami rytmu wypróżnień - M. Wójcicki

Wtorek Pacjent z gorączką – R. Kucharski
Środa Nieprawidłowe „próby wątrobowe” – P. Milkiewicz
Czwartek Zaburzenia elektrolitowe - M. Janik
Piątek Żółtaczka i wodobrzusze – J. Raszeja-Wyszomirska
II tydzień (18– 22.01.2021)

Poniedziałek Zajęcia w CSM
Wtorek Pacjent z bólem w klatce piersiowej - M. Szydłowska- Jakimiuk
Środa Pacjent z kołataniem serca - M. Arłukowicz- Grabowska
Czwartek Nieprawidłowa masa ciała - K. Wronka
Piątek Kaszel - M. Miarka

III tydzień (25-29.01.2021)
Poniedziałek Duszność – M. Arłukowicz- Grabowska
Wtorek Pacjent z nadciśnieniem tętniczym - R. Kucharski
Środa Warsztaty EKG część 1 - A. Kośnik
Czwartek Pacjent w wolem - K. Wronka
Piątek Warsztaty EKG część 2 – A. Kośnik

IV tydzień (22-26.02.2021)
Poniedziałek Niedokrwistość – M. Szydłowska-Jakimiuk
Wtorek Pacjent z niewydolnością nerek - M. Janik
Środa Pacjent nieprzytomny - M. Miarka
Czwartek Bóle i obrzęki stawów - R. Kucharski
Piątek Test zaliczeniowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

https://www.transfernow.net/ddl/schemat_studentow

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/How-to-Prepare-Educational-Lecture.pdf

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/Testy-wtrobowe---seminarium-prof.-Milkiewicz.pdf