badania

Tematyka badań

  1. Rola czynników genetycznych w patogenezie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych wątroby (PBC), pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC) i autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH)
  2. Patogeneza i epidemiologia pierwotnego zapalenia dróg żółciowych wątroby (PBC) i pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC)
  3. Metabolizm kwasów żółciowych u pacjentów z przewlekłą cholestazą
  4. Jakość życia w autoimmunologicznych chorobach wątroby i dróg żółciowych
  5. Ocena parametrów rokowniczych u pacjentów ze schyłkową niewydolnością wątroby
  6. Zagadnienia związane z transplantacją wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem immunosupresji
  7. Nieinwazyjna ocena stopnia zaawansowania chorób wątroby i dróg żółciowych
  8. Ocena częstości nawrotów choroby pierwotnej po transplantacji wątroby
  9. Patogeneza przewlekłego zmęczenia w chorobach wątroby 
  10. Przebieg ciąży w chorobach cholestatycznych 

Realizowane w Klinice granty

PRELUDIUM BIS 2
Tytuł: Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC)
Numer: 2020/39/O/NZ5/03594
Kierownik: prof. Piotr Milkiewicz
Zespół: prof. Piotr Milkiewicz, lek. Emil Bik

3rd EJP RD Joint Transnational Call for Rare Diseases Research Project (JTC 2021)
Tytuł: Improving health-related quality of life in patients with rare autoimmune liver diseases by structured peer-delivered support: a transnational effectiveness-implementation hybrid trial

Numer: EJPRD21-061
Kierownik: prof. Piotr Milkiewicz 
Zespół: prof. Piotr Milkiewicz, dr n. med. Maciej Janik, dr n. hum. Marta Rzadkiewicz, mgr. Joanna Łącz